FOA

Velfærd med substans på den politiske agenda

2015 var valgår i Danmark, og FOA ønskede at få velfærd på den politiske agenda. Med kampagnen ville FOA sætte fokus på tilstanden på velfærdsområdet – et emne, der ikke kun var utroligt vigtigt for deres 193.000 medlemmer, men også for den danske befolkning.

FOA ville forhindre nulvækst i sundhedssektoren, og de ønskede at påvirke den offentlige debat – og ikke mindst involvere deres medlemmer i processen. Samtidig var det vigtigt, at kampagnen bidrog til at positionere FOA som en fagforening, der aktivt lyttede til sine medlemmer.

Mere end blot en politisk kampagne

I stedet for at igangsætte en traditionel politisk kampagne, der italesatte FOA’s argumenter, ville Zupa finde argumenter og budskaber uden for den politiske verden for at påvirke den offentlige mening i velfærdsdebatten. Målet var at udarbejde en kampagne, der skulle give den danske befolkning et anderledes syn på velfærd.

Facts i centrum

Indledningsvist gennemførte vi en brugerundersøgelse af danskernes syn på velfærd. Den viste et klart gap i den offentlige opfattelse af det danske velfærdssystems nuværende tilstand. Baseret på indsigter og data fra undersøgelsen udviklede Zupa en kampagneplatform med et fact-site som omdrejningspunkt – www.detrigtigevalg.nu.

Et centralt element på sitet var et trafik-genererende testværktøj – ”Exit Velfærd?”. Brugerne kunne teste deres viden i en quiz om velfærdssystemet med facts om eksempelvis børnehaver og hospitaler. Testen gjorde det også muligt for brugerne at diskutere deres synspunkter samt dele dem på sociale medier.

Bedre resultater end forventet

På mindre end to måneder havde over 150.000 brugere besøgt websiden, og mere end 20.000 brugere havde taget testen – hvilket var seks gange så mange besøgende som forventet. Indhold fra hjemmesiden blev delt mere end 3.200 gange på Facebook og Twitter, og mere end 700.000 brugere blev eksponeret for kampagnebudskabet.

Det var en innovativ kampagne, der formåede at udfordre den traditionelle måde at tilgå politiske kampagner på. Resultatet var en øjenåbner for fagforeningen – specielt i forhold til brugen af data og sociale medier til at engagere og aktivere både medlemmer og den brede befolkning.

Og velfærden kom på agendaen

Vigtigst af alt fik kampagnen succes med at få velfærd på den politiske agenda, hvor kampagnen fik massiv mediedækning. Danmarks Radio viste en udsendelse omkring velfærd, hvor FOA’s facts fra kampagnen flere gange blev anvendt i tv-debatterne mellem partiledere under valgkampen i 2015.

En måned efter kampagnens lancering blev velfærd et højt prioriteret valgemne for de politiske partier.

 

“55% ved ikke, at 3.000 mennesker dør hvert år

på de danske hospitaler grundet infektion.”

Fact fra www.detrigtigevalg.nu.