Realkredit Danmark

Ét valg og én anbefaling øgede markedsandelen betragteligt

Lån kan være svære at forstå for den almindelige forbruger. Når flere aktører på markedet tilbyder forskellige typer realkreditlån og efterlader forbrugeren med den endelige beslutning, resulterer det ofte i tvivl og frygt – og den forkerte beslutning.

Vi lancerede en ambitiøs kampagne – skabt i tæt samarbejde med Realkredit Danmark. Vi ville bevise, at Realkredit Danmark rent faktisk reducerede forbrugerens tvivl, når det kommer til realkreditlån – vi ville kommunikere Brand Substans.

Ét budskab, der var nemt at afkode

Kampagnens hovedbudskab var simpelt. Alle med et flexlån skulle kun tage én beslutning vedrørende deres rentejustering: Skulle de beholde eller udskifte deres lån? Realkredit Danmark tilbød én anbefaling til valg af lån. Det virkede måske umiddelbart indlysende, at ens finansielle rådgiver kun burde give én anbefaling – ikke desto mindre var Realkredit Danmark de første til at gøre det.

Kampagnen fokuserede på at se det hele fra låntagerens perspektiv og inkluderede balancen mellem sikkerhed og risiko, at kunne sove uforstyrret og generelt leve et fredeligt liv – i hvert fald når det kom til bekymringer om lån. For at sikre at kampagnen kunne virke på tværs af lande, var det vigtigt at præsentere en distinkt visuel identitet, som var let at forstå og afkode. Det visuelle hovedelement blev derfor tallet ”1”: Ét valg, én anbefaling.

Positiv feedback og udvikling

En test fra TNS Gallup afslørede, at kampagnens budskab blev opfattet positivt, og at det rationelle og følelsesmæssige budskab gav genklang hos målgruppen. Vigtigst var, at kampagnen genererede høj motivation i målgruppen. Mere præcist udtrykte 15 % af målgruppen, at kampagnen havde givet dem en mere positiv forståelse af Realkredit Danmark mod en benchmark i samme kategori på 8 %. En endnu større gruppe, nemlig hele 21 % af målgruppen, udtrykte, at de var interesserede i at blive eller forblive kunde i Realkredit Danmark – mere end dobbelt så mange sat op mod en benchmark i kategorien på 10 %.

Kampagnen virkede også internt i Realkredit Danmark. Det havde tidligere været en udfordring at skabe en gennemgående intern forståelse af Realkredit Danmarks produkter og rådgivningsydelser. Lånberegnere, som var en del af kampagnen, blev et vigtigt element for både den interne forståelse og som et stærkt redskab i den eksterne kommunikation.

Målbar øget markedsandel

Kampagnen performede ikke blot tilfredsstillende på alle kommunikative parametre, men bidrog også til en rekordhøj markedsandel for Realkredit Danmark efter lanceringen: Kampagnen øgede markedsandelen inden for realkreditlån med hele 9 %.

 

Se kampagnen her:

img2_2_360x390px

img2_3_360x390px

img2_4_740x390px

img2_5_740x390px

img2_5_360x390px